Les van Tess

De ‘Les van Tess’ is een vervolg op projectles ‘Cashen’.

Rode draad in de ‘Les van Tess’ is sociale armoede/uitsluiting en groepsdruk.

Vooral voor kinderen kan armoede ervoor zorgen dat zij niet mee kunnen doen op school en met sport, muziek en dans (ook voor volwassenen belemmert armoede actieve deelname aan de samenleving). Niet meedoen heeft een negatief effect op gedrag, gezondheid en (school)prestaties en vergroot de kans op armoede in de toekomst.

Ik gebruik een aantal stellingen en nodig de leerlingen uit om een keuze te maken; ben je het wel of niet eens met die stelling? En waarom dan wel of niet? Daarna leg ik na elke stelling uit wat het voor mij betekent in mijn situatie en hoe ik daarmee omga; emotioneel èn financieel.

Door het taboe rondom minder inkomsten hebben/armoede ervaren wordt hierover nauwelijks gepraat, men schaamt zich. Ik praat erover en geef leerlingen en docenten/mentoren inzichten en eyeopeners mee.